Jak nastavit správnou pojistnou částku u nemovitostí

riscover_logo
Přejít na obsah

Jak nastavit správnou pojistnou částku u nemovitostí

RISCOVER | Finanční poradenství od profesionálů.
Published by Daniel Bechný v Tip · 11 Srpen 2023
Pojistná smlouva je o tom, že se pojišťovna zavazuje při splnění pojistných podmínek a ujednání dle pojistné smlouvy uhradit vzniklou škodu.

Jedna z podmínek u pojištění nemovitého majetku (rodinné domy, bytové jednotky, bytové domy) je nutné, aby pojistná částka odpovídala pojistné hodnotě před vznikem pojistné události. Protože není v lidských silách toto hlídat v průběhu roku, existuje zde vždy možnost se od pojistné hodnoty odchýlit o cca 10-15%.

Za stanovení pojistné částky odpovídá pojistník, tedy klient. Pro nemovité věci lze (laický, ale funkční způsob) použít tzv. kubíkovou metodu. Klient si u nemovitosti spočítá půdorys nemovitosti a vynásobí ho výškou (jedno patro = cca 3 metry). Vypočítaný objem  v m3 potom vynásobí částkou, kterou uvádějí stavební standardy, a je to. V dnešních dnech můžeme pracovat s částkou cca 10,000 Kč  - 11,000 Kč za m3. Jak se ale taková cena mění v čase? Aktuální ceny uvidíte například zde:  https://www.cenovasoustava.cz/dok/ceny/thu_2023.html.

Věnujte pojistné hodnotě vaší nemovitosti několik málo minut a zkuste si provést kontrolní výpočet. Ať nejste při pojistné události překvapeni. My vám s tímto výpočtem rádi pomůžeme a provedeme kontrolní rekalkulaci vaší pojistné smlouvy. Na to jsme dobře připraveni.

Příklad:(C) RISCOVER
Copyright (C) RISCOVER s.r.o.
O společnosti

Vítejte u společnosti RISCOVER - vašeho spolehlivého partnera v oblasti finančního poradenství. S více než 20-ti letou zkušeností jsme si vybudovali pověst poradenské společnosti, která se soustředí na poskytování vysoké úrovně profesionálních služeb.
A co můžeme udělat pro vás?
Daniel Bechný, jednatel
Návrat na obsah