Co je to řízení rizik? - Financial Counselling & Risk Management

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Co je to řízení rizik?

Poznejte a pochopte vaše podnikatelské prostředí.
Jednoduše řečeno, abyste poznali rizika vašeho podnikání, musíte porozumnět svému byznysu a prostředí, ve kterém funguje. Můžete použít např. PESTEL diagram a definovat klíčové aspekty, které vaše podnikání ovlivňují.
Konzultujte a diskutujte
Použijte jednoduché techniky jako brainstorming nebo myšlenkové mapy, abyste co nejlépe zachytili zásadní postřehy a vztahy, týkající se vašeho podnikání.
Analyzujte a pochopte
Brainstorming by měl generovat postřehy o rizicích, které ovšem vyžadují hlubší analýzu, abyste je byli schopni pevně "uchopit". Použijte techniky jako "kdo, kde, kdy, jak a proč" a zároveň se nebojte zeptat u každého rizika až 5x PROČ?
Kvantifikujte rizika - stanovte jejich velikost
Použijte metodu pro určení velikosti rizika v závislosti na pravděpodobnosti vzniku, velikosti újmy a četnosti vzniku. Definujte, zda by mohla být situace kritická anebo jen zanedbatelná. Použijte grafická znázornění. Používejte software, ke kterému mají přístup všichni kompetentní ve firmě.
Mějte rizika pod kontrolou
Vymyslete odpovídající systém pro kontrolu rizik a využívejte vhodný proces pro tok dokumentů a informací. Rozdělte rizika podle vhodnosti a podobnosti způsobu jejich kontroly a péče o ně.
Sledujte ukazatele
jednotlivých rizik
Určete kritické nebo hraniční ukazatele, které indikují únosné míry rizika, poskytují včasná varování a poskytují měřitelné informace o změně rizika.
Měření by měla obsahovat události z oblasti operačního rizika, rizika compliance a případné chyby kontrolního mechanismu.
Vyvíjejte adekvátní akční plány
Ne vždy se podaří na rizika najít odpovádající řešení nebo krytí. Pokud tedy vaše firma neakceptuje nedostatečnou stávající úroveň ochrany, mějte vždy v záloze akční plány, mějte je na zřeteli a pravidelně revidujte.
Mějte připraven Plán "B".
Vzdělávejte a komunikujte vaše podnikatelská rizika
Efektivní řízení rizik nikdy nekončí, neustále se mění a rozvíjí.
Proto musíte implementovat vzdělávací a informační moduly/rozhraní pro vaše zaměstnance a průběžně komunikovat vzrůstající důležitost vybraných aktuálních rizik.

(C) Copyright 2019 RISCOVER s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky