Kybernetická nebezpečí - Financial Counselling & Risk Management

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kybernetická nebezpečí

Aktuální rizika doby
>> O co jde?
V dnešní době je počítač pro podnikatele základním stavebním kamenem pro uchování a přenos dat všeho druhu. Data vytváříme, sbíráme, uchováváme a ošetřujeme. Čistíme je, doplňujeme, aktualizujeme. Je to pozvolný a dlouhodobý proces. A neustálý. Pokud zpětně spočítáme, kolik nás to stálo, dostaneme se k vysoké částce.

Naše databáze musíme také chránit. Ukládá nám to zákon (jedná se o citlivá data osobního charakteru) a logika podnikatele, protože data využíváme také pro provoz našich společností a firem, podnikání, technologií, programů & softwarových řešení. Na základě dat poskytujeme jako podnikatelé služby, komunikujeme s našimi zákazníky a klienty, vyrábíme pro ně výrobky a naplňujeme jejich potřeby a požadavky. A ty následně proměňujeme v náš příjem a zisk.
000110101 00 011  11010000111 01010000111111010000 00111 001010101  1010111000111 1 1 10000010101
001010   01010 10 1001111  0001 0101011 10 10  10010110  0101010  11110010101  01011000 10 1
010 1010   0101000010111 010  110100011 0 10 1001  1101010 111110 10 1 01 0 10 111
>> Co podnikateli hrozí a jaké mohou být důsledky
Můžeme přijít o data. A když jste je několik let shromažďovali, nezískáte je zpět během jednoho týdne. Pokud obnovíte alespoň ta poslední, nemusí být aktuální. A správná. Digitální svět je o neustálém přepisu nul a jedniček.

A můžeme se oprávněně ptát: Kdo a jak vám databáze vzal? Bylo to jen nedopatření technického charakteru? Nebo to byl zhrzený zaměstnanec nebo konkurence? Bylo to to cíleným útokem hackera nebo pomalou sofistikovanou penetrací dalšího digitálního pomocníka do vašeho systému? Budeme muset zaplatit za svá data výkupné a pokud zaplatíme, získáme svá data zase zpět spolehlivě?

Důsledky takového selhání ochrany dat mohou být kritické: v první řadě je to vlastní ztráta, která v případě specifických činností vede až k totální likvidaci firmy. Na trhu vás převálcuje konkurence s lepší nabídkou ceny (zná ty vaše), s lepším technickým řešením výrobku (na základě vašeho vývoje) a prostřednictvím přímého oslovení vašich zákazníků (zná nejen jejich jména, telefony a e-mailové adresy).
 
Neméně důležitá je hrozba odpovědnosti za újmu v důsledku zneužití uniklých osobních dat třetí stranou. Jedná se nejen o případnou žalobu ze strany poškozených s vyčíslením všech možných ztrát a poškození dobré pověsti apod. Jedná se rovněž o vysoké pokuty ze strany úřadů, které dohlížejí nad dodržováním zákona. Výše pokuty se odvíjí od velikosti firmy, ale lze obecně říci, že mají víc než exemplární charakter.

>> Jak se mohu bránit?
Aktivně. Existuje spousta návodů, co dělat a nedělat, vybíráme pro vás ty nejdůležitější. Způsob provedení se bude lišit podle velikosti a složitosti podnikajících organizací, ale obecně jsou platné i pro jednotlivce.
 • Software (operační systém) a další aplikace a programy nestahujte zdarma, ale nakupujte. Co je zdarma, stojí nakonec nejvíce peněz.
 • Aktualizujte pravidelně. Každý výrobce software má bezpečnostní díry a postupně na ně přichází a opravuje je.
 • Zálohujte. Systém zálohování musí mít hlavu a patu. Vaše data by měla být bezpečně ukládána na několika místech a způsob zálohování by měl být minimálně dvojí.
 • Antivirové systémy jsou důležité a umí dnes ohlídat nejen internet, ale i elektronickou poštu a nepovolené pokusy o přístup do vašeho počítače zvenčí.
 • Lidský faktor je největší hrozbou pro únik dat. Systémem nastavení bezpečných hesel podpořen dvoufaktorovým přihlašováním pomocí mobilního telefonu, přístupových kódů, jejich uchování v bezpečí (v hlavě) a hlavně nesdělováním třetím osobám a neposíláním přes internet nebo elektronickou poštu preventivně oddálíte úspěšný útok hackera nejvýznamněji.
 • Veřejná síť WiFi pro přenos citlivých nebo podnikatelských dat musí být zakázána. Je velmi snadno odposluchatelná a měla by být na mobilních přístrojích preventivně zakázána, přičemž bude zřízena privátní síť VPN pro připojení k podnikovým systémům anebo internetu.
 • A mnoho dalších.

"Které z osvědčených návodů  ztratí postupně na významu a který návod přibude, bude informovat internet. Svět internetu a digitálních technologií jde kupředu a my, kteří jej netvoříme, jsme pozadu."
>> Přenést rizika na pojišťovnu? Rozhodně ano!
Říká se jim kybernetická rizika a jsou součástí našich životů, ať už soukromých, veřejných nebo podnikatelských. Pojištění těchto rizik nikdy za vás nevyřeší problém stoprocentně, vždy bude existovat něco jako spoluúčast nebo případy, které nebudou pojištěny. A v tom je logika pojištění: pojistěte si to, co vám může způsobit fatální škody a významně tak omezit nebo úplně ukončit vaše podnikání. A tím ztráta digitálních dat a skrytý nepřítel ve vaší počítačové síti rozhodně je.

Pojištění jako tradiční nástroj pro přenos rizika vlastní ztráty nebo odpovědnosti za škody na pojišťovnu v posledních letech penetruje i do odborných technických oblastí a získává navíc i poradenský charakter. Pojišťovny si uvědomují, že pokud budou aktivně klientům pomáhat v přípravě a preventivních opatřeních, jejich povinnost odškodňovat bude v budoucnu méně častá. Jejich poradenský význam stoupá a v tomto aktivním preventivním přístupu k pojištění vidíme velkou výhodu.

>> Co pojištění zahrnuje?
Na pojištění kybernetických rizik se dnes již zaměřují téměř všechny komerční pojišťovny. Je to silně rostoucí trh a v budoucnu se očekává (s dalším překotným rozvojem Internetu věcí a digitálních technologií) jeho nárůst až na několikanásobek.

Některé pojišťovny nabízí krytí jen prostřednictvím placené asistence v případě “události”, zatímco některé pojišťovny se stihly již etablovat poměrně komplexním řešením pojistného krytí:

 • náklady (na specialisty na kybernetická rizika, za účelem zjištění možnosti obnovy dat, znovushromáždění či znovuvytvoření elektronických dat, právníky za účelem očištění dobrého jména, PR agentury)
 • škody a náklady (na právní zastoupení v případě porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby nebo při správě elektronického obsahu médií)
 • zaplacení “výkupného” hackerům a jiným třetím osobám, které hrozí ohrožením bezpečnostních systémů
 • úhrada ztráty zisku společnosti.
(C) Copyright 2019 RISCOVER s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky