Management rizik ve firmách - Financial Counselling & Risk Management

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Management rizik ve firmách

Risk management ve firmách

KONTAKTUJTE NÁS
   +420 777623499
  info(at)riscover.cz
V každé organizaci přežívá mnoho procesů a činností, které mají daleko k optimu. Zdaleka ne vždy se vedení organizace optimalizací systematicky zabývá. Ne vždy důsledně monitoruje časové ztráty, neřeší nesrovnalosti v odpovědnostech, přehlíží zdánlivě nezávažné procesní nedostatky. Členové managementu leckdy podceňují nedostatky v pracovních podmínkách nebo nevědí, že zaměstnancům chybějí potřebné informace.

Podnikání nepřetržitý sled změn a každá změna v sobě nese jistou dávku rizika. Změny bývají zaváděny živelně a lidé se jim podvědomě brání. Chybí systematické hodnocení lidí a činností. Zaměstannci musejí pospíchat, a přitom ztrácejí čas zbytečnými činnostmi. Lidé jsou stresováni. Narůstá riziko selhávání. Trpí produktivita, konkurenceschopnost i kvalita.

Metodická analýza rizik je v našich podnicích spíše výjimkou. Často se firmy chovají podle hesla "Ono to nějak dopadne" a také "Šlo by to udělat lépe, ale není čas něco měnit".

Pokud chce být firma dobře připravena na situaci, kdy bude muset řešit následky události, která nutně vyvolá změnu (například neočekávaná povodeň, stažení výrobků kvůli jejich nenadálé závadnosti, změna v legislativě, ovlivňující podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost podniku), tak by měla mít připraven plány, které jasně definují procesy, odpovědnost za řízení změn a provedení dílčích postupů, zejména s jasně určenými "kdy", "kde", "kdo", "co" a "jak". Stejně tak lze očekávat, že ne všechna rozhodnutí (i strategická) se ukážou v budoucnosti jako správná. I tady je vhodné mít připraven neustále aktualizovaný plán "B", ke kterému se lze vrátit a navrhnou a řídit změnu.


"Každá organizace si musí zvolit a vyvinout svůj systém, který bude nejlépe vyhovovat její velikosti a charakteru rizik."
(C) Copyright 2019 RISCOVER s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky