podnikatelé - riscover

Přejít na obsah
Pojištění profesní odpovědnosti za škodu pro IT firmy
Pojištění odpovědnosti za škodu
# provozní odpovědnost za škodu
# odpovědnost za vadný výrobek
# škody na zdraví, majetku a následné finanční škody
# regresy zdravotní pojišťovny a správy soc. zabezpečení
# odpovědnost za věci cizí věci převzaté a v užívání
# další dle struktury produktů jednotlivých pojišťoven
Pojištění majetku a souvisejících finančních škod
# živelní pojištění majetku
# připojištění odcizení a vandalismu
# připojištění skel (allrisk)
# připojištění vlastního nákladu (allrisk)
# připojištění přerušení nebo omezení provozu
# pojištění strojů
# pojištění elektroniky
Při přípravě pojistného řešení dbáme na
  • správně nastavené limity a sublimity plnění
  • smysluplné nastavení spoluúčastí
  • zahrnutí krytí všech relevantních nebezpečí (možných příčin škody)
  • atraktivní cenu pojištění, splatnost
Pro přípravu nabídky potřebujeme
  • IČ organizace/OSVČ
  • jméno a kontakt na zástupce zájemce o pojištění
  • místo pojištění
  • vše odeslat e-mailem nebo jiným způsobem naší společnosti
Příklady pojištění podle druhu podnikání
VODO - TOPO - PLYN
živelní pojištění majetku
-
odcizení majetku ze skladu, na stavbě, na montáži, z vozidla
-
poškození majetku v důsledku nehody
-
odpovědnost za škody
KOVOVÝROBA A OBRÁBĚNÍ
živelní pojištění majetku a vandalismus
-
pojištění technických rizik (allrisk) klíčových zařízení
-
odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem
-
pojištění přerušení nebo omezení provozu
-
AMBULANTNÍ LÉKAŘ
živelní pojištění majetku
-
přerušení provozu v důsledku nemoci
-
přerušení provozu v důsledku živelní škody a úředního zákazu
-
pojištění profesní odpovědnosti za škody a odpovědnosti z provozu ambulance
STAVEBNÍ FIRMA
živelní pojištění majetku a pojištění odcizení
-
stavebně montážní pojištění (allrisk)
-
pojištění odpovědnosti za škody a škody způsobené vadným výrobkem
Návrat na obsah