Záleží na zkušenosti - Financial Counselling & Risk Management

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Záleží na zkušenosti

Likvidace škod

KONTAKTUJTE NÁS
   +420 777623499
  info(at)riscover.cz
Odborná a administrativní asistence u likvidace škod je nedílnou součástí našich služeb, které klientům poskytujeme. Je to součást komplexního řešení, které je pro naše klienty tak důležité.

Teprve při likvidaci škod dochází ke zjištění, zda jsou pojistné smlouvy nastaveny správně. Nelze pojistit všechno, ale z případných škod, které se nestanou pojistnými událostmi, lze dovodit a navrhnout řešení změny podmínek pojištění anebo přenesení takového rizika na jiný subjekt, jako třeba obchodního partnera nebo dodavatele.

V rámci likvidace škod poskytujeme následující součinnost

  • nahlášení pojistné události a zajištění prohlídky likvidátorem
  • sběr a třídění podkladů, nutných k zajištění likvidace a výpočtu výše škody
  • odbornou diskuzi s likvidátorem a kontrola výsledku likvidace
  • ujištění, že likvidace proběhla korektně včetně stanovení výše plnění
  • připomínkování výsledků šetření a výpočtu škody v případě nesouhlasu, zajištění dalších odborných expertíz

Asistence u likvidace škod znamená pro vás nejen partnerství odborníka, který hájí vaše zájmy, ale i možnost získat posouzení nebo návrh na preventivní opatření. Chceme se stát vaším partnerem. Jak je to u vás?


(C) Copyright 2019 RISCOVER s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky